Top

Te ferwachten
Folwassenen:
 

Ik hew al 'n gedeelte schreven over 't derde en lêste deel fan de sussen Folkertsma. 't Krijt de titel: 't Gehaime ferleden fan Raymond.
Wanneer 't klaar is, weet ik nag niet. Maar d'r gaat weer genog gebeuren met Wijke, Saakje en Fokje, dat is seker.
 

 

Kines:


Ik hew 'n ferhaal skreven over Valerie. Sij is 'n maisy fan 10 jaar die't met hur ouweloi en sussy sil ferhúze. Al gau krijt se nije frynden, Janne en Melle, die't naast hur weune. En is se niet meer lilk op hur hait en mim dat se niet meer alle dagen met hur allerbêste fryndin Anneloe speule kin. Want... Anneloe komt gewoan útfanhuus! Met syn fieren ontdekke de kines de gehaimen fan 't nije huus. En dat binne niet soamaar wat gehaimen... D'r binne mînsen die't hier niet wiis met binne...
'n Spannend ferhaal foor wat ouwere kines!

Soadra 't finansjeel mooglik is, wille Doety en ik 't ferhaal fan Valerie graag útgeve.
 Volwassenen:


Ik heb al een gedeelte geschreven over het derde en laatste deel van de zussen Folkertsma. Het krijgt de titel: ’t Gehaime ferleden fan Raymond.
(Het zal alleen in het Bildts worden uitgegeven)
Wanneer het klaar is, weet ik nog niet. Maar er gaat weer genoeg gebeuren met Wijke, Saakje en Fokje, dat is zeker.
  
 

  
Kinderen:
 

Ik heb een verhaal geschreven over Valerie. Zij is een meisje van 10 jaar die met haar ouders en zusje gaat verhuizen. Al gauw krijgt ze nieuwe vrienden, Janne en Melle, die naast haar wonen. En is ze niet meer boos op haar vader en moeder dat ze niet meer alle dagen met haar allerbeste vriendin Anneloe kan spelen. Want… Anneloe komt gewoon logeren! Met z’n vieren ontdekken de kinderen de geheimen van het nieuwe huis. En dat zijn niet zomaar wat geheimen… Er zijn mensen die hier niet heel blij mee zijn…
Een spannend verhaal voor wat oudere kinderen!

Zodra het financieel mogelijk is, willen Doety en ik het verhaal van Valerie graag uitgeven.